Kriminal u Šapcu: Dr Svetlana Karić za tri godine oštetila Akademiju strukovnih studija za 14 miliona dinara

Šabačko Sveučilište najpoznatije je po kriminalnim radnjama. Godinama unazad predsednica Akademije strukovnih studija u gradu na Savi dr Svetlana Karić pljačka ovu ustanovu, narušavajući ugled iste. Zbog haotičnog stanja na Akademiji po ko zna koji put obratili su nam se zaposleni, nastavno i nenastavno osoblje zamolivši nas da njihov tekst objavimo u celosti.

Kao i uvek, naša redakcija bez cenzure objavljuje tekst zaposlenih, koji možete pročitati u nastavku:

Da je jedina državna visokoškolska ustanova u Šapcu posrnula u pravdi i poštenju poznato je šapčanima već izvesno vreme. Predsednica Akademije dr Svetlana Karić, koja se na lokalnim izborima nalazila na 4. mestu liste „Srbija ne sme da stane”, zahvaljujući svom mentoru, gradonačelniku Šapca Aleksandru Pajiću, ne staje jedino u svojim malverzacijama.
Nekoliko puta su zaposleni slali lokalnim medijima dokaze o načinu poslovanja i rukovođenja ovom ustanovom, ali se predsednica ponosi svojom stranačkom zaštitom i nastavlja da realizuje mnogobrojne protivzakonite aktivnosti.

Godišnje ojadi Akademiju za par miliona dinara: Dr Svetlana Karić

Pored izveštaja Državne revizorske institucije u kojem je Svetlana Karić oštetila buđet Republike Srbije samo u 2021. godini za više od 3 miliona dinara, tu nepravilnost imala je i tokom 2022. godine u istom iznosu, samo što revizor nije pregledao, otkako je predsednica pribavila je sebi protivpravnu korist u vidu mesečne stimulacije veće od 100.000 dinara, odnosno oštetila Akademiju u prethodne 3 godine za više od 4 miliona dinara.
Predsednica Saveta dr Jelena Jevtić potpisivala je sve što je Svetlana Karić sprovodila u delo. Tako je kao predsednik saveta Akademije imenovana u komisiju za javne nabavke, što je sukob interesa, da bi 2022. godine oštetila Akademiju strukovnih studija Šabac zajedno sa Svetlanom za više od 2,5 miliona dinara zbog neblagovremenog pokretanja javne nabavke na ime dodeljenih sredstava od strane Ministarstva prosvete, što se vidi na portalu za javne nabavke. Javnu nabavku je trebalo izvršiti zbog građevinskih radova za zamenu podnih pločica i renoviranje studentske službe. Dr Jelena Jevtić podnela je ostavku, a na njeno mesto sasvim slučajno imenovan je dr Bojan Damnjanović dojučerašnji član Gradskog veća za obrazovanje i saradnik gradonačelnika Šapca dr Aleksandra Pajića.
Ukupna šteta po navedenim osnovama iznosi više od 12,5 miliona dinara.
Dr Karić radno angažuje članove Saveta Akademije i članove Srpske napredne stranke, kako bi potvrdila i zadržala svoju poziciju, i time dodatno nanosi štetu ustanovi.
Prema rečima zaposlenih sa sva tri odseka Akademije i onih koji su samovoljom predsednice ostali bez posla, ova ustanova ima 3 podračuna, pa svako od zaposlenih u njima bez obzira na isto zvanje ima različitu platu. Nije nepoznanica, da je dr Karić bila dugogodišnji direktor Više vaspitačke škole, koja je sada jedan od odseka Akademije, i da se priklonivši se Aleksandru Pajiću i SNS „zaštitila”, da može i dalje da postupa protivzakonito i protiv svojih zaposlenih.
Najpre je zaključila ugovor o dopunskom radu sa dr Pajićem, koji nikada nije izvodio nastavu, ali je uredno mesečno primao po 22.335,00 din., onda sa Biljanom Đuknić direktorkom Medicinske škole u Šapcu, članicom Saveta Akademije koja je imenovana od strane Vlade Srbije sklapa ugovor na ime dopunskog rada u iznosu 15.000 dinara bez da je Biljana održavala nastavu. Biljana Đuknić koja je u direktnom sukobu interesa, nasledila je dr Pajića, strukovna je medicinska sestra, koja prema ugovoru o radu izvodi 3 časa vežbi nedeljno iz oblasti medicine, na predmetima epidemiologija i socijalna medicina. Da se podmire svi, za vežbe iz Zdravstvene nege i vaspitanja dece ranog uzrasta, Svetlana Karić sklapa ugovor sa dr Brankom Vujkovićem, direktorom Zavoda za javno zdravlje Šabac, sada i poslanikom u Skupštini Republike Srbije ispred SNS, koji je dr fizikalne medicine. Za 1 čas nedeljno koji kao održava u Zavodu za javno zdravlje Branko Vujković prima 10.000 dinara mesečno, što je kao javni funkcioner bio u obavezi da prijavi Agenciji za sprečavanje korupcije, a što nije učinio.
Tu nije kraj. Svetlana Karić godinama drži na spisku zaposlenih Živku Mićanović Cvejić iz Opšte bolnice u Loznici, koja za 1 čas nedeljno na predmetu Razvojne smetnje dece jaslenog uzrasta tokom cele godine prima po 22.334,21 dinar, zatim dr Zoricu Terzić Šupić, redovnog profesora Medicinskog fakulteta u Beogradu, koja prema ugovoru drži nedeljno 2 časa predavanja iz epidemiologije, 2 časa iz higijene i preventivne medicine i 3 časa iz socijalne medicine, za šta prima 10.000 dinara mesečno. Srazmerno broju časova, nema šta! Srazmera se u Akademiji jedino ogleda u neizvođenju nastave i važnosti pojedinih lica koje Svetlana Karić angažuje. Predsednica je sklopila više od 60 fiktivnih ugovora sa raznim licima, kako bi se obavila akreditacija ustanove. U tome joj godinama pomaže drugarica Vera Milošević, koja je član Nacionalnog akreditacionog tela, a Svetlana Karić uzvraća sklapanjem ugovora sa njenim sinom dr Milošem Miloševićem i sestrićem dr Nenadom Malićem, zaposlenim u Opštoj bolnici Šabac.
Dr Milošević navodno drži vežbe iz medicinske ekologije i higijene i preventivne medicine, 4 časa nedeljno za 10.000. dinara, a Nenad Malić 1 čas vežbi iz fiziologije sa osnovama anatomije, takođe za 10.000 dinara mesečno, obojica navodno izvode vežbe u prostorijama Opšte bolnice Šabac. Sva angažovanja su samo na papiru, bez održavanja nastave, sklopljena za smer na kojerm ima jedan jedini student.
Pošteni, odgovorni i profesionalni ljudi ne mogu da opstanu, dok se zapošljavaju stranački opredeljeni koji ne ispunjavaju uslove za izbor u određena zvanja.
Dr Svetlana Karić je od jula meseca 2020. godine predsednik Akademije strukovnih studija Šabac, a nije formirala katedre do decembra 2023. godine, iako su sve tri godine postojale u Statutu tj. samo na papiru. Što znači, da svi izbori nastavnika koji su izvršeni u tom periodu nisu validni i treba da budu predmet ispitivanja Republičke prosvetne inspekcije. Ipak, Saša, kako ga od milošte zove predsednica rešava svaki problem sa inspekcijom, jer je nekada bio pomoćnik ministra obrazovanja. Uzimajući u obzir tu činjenicu, kao i to da je predsednica potpredsednica Konferencije akademija i visokih škola Srbije nije ni čudo što se ovakva bahatost održava i svaki dan poprima nove dimenzije.
Predsednica u konsultaciji, po dogovoru ili nalogu dr Pajića, otkazuje tj. neprodužava ugovore o radu zaposlenima koji u bilo kom smislu i obimu ukazuju na nepravilnosti rada ove ustanove ili nisu deo partije, a zatim angažuje nastavnike koji su nestručni za datu oblast koju je predavao nastavnik koji po samovolji ova dva lica ostaje bez posla. Sve bi možda i bilo razumljivo, da je ovo privatna škola dr Karić i dr Pajića, ovako svakom čoveku sa normalnim i poštenim pogledom vređa inteligenciju.

Zaposleni su uvereni da predsednik Republike Srbije, pored mnogobrojnih obaveza ne može imati uvid u ono šta rade pojedini pripadnici SNS na lokalu, naročito što ceo Šabac zna koliko su razjedinjeni. Ipak, gdin Pajić, daje sebi ingerencije da kadrira ustanovom u koju nikada kao nastavnik kročio nije i da podržava bahatost predsednice, koja je urušila kredibilitet ustanove koja je nekada bila na izuzetno dobrom glasu kroz sve tri više škole.
S tim u vezi, pozivaju sve organe da preispitaju navode i odgovornost svih lica, zahvaljujući čijem postupanju je potpuno opao ugled ove ustanove, kao i predsednika tj. Vladu, da na mesto predsednika Akademije, postavi lice koje će bar pokušati da vrati na pravi put ustanovu koja ima tradiciju više od pola veka.

Nastavno i nenastavno osoblje Akademije strukovnih studija Šabac